De interviews laten duidelijk zien dat het afvallen niet altijd op een verantwoorde manier gebeurt en dat veel judoka’s negatieve gevolgen ervaren van het afvallen. Er lijken dus factoren te zijn die dit gedrag in stand houden.

Afvallen loont

Veel judoka’s denken dat zij voordeel hebben ten opzichte van hun tegenstanders als hun gewicht boven de bovengrens van hun gewichtsklasse zit. Zij zijn bang om niet goed te presteren in een hogere gewichtsklasse, en blijven te lang in een lagere gewichtsklasse hangen, zelfs als zij dit gewicht bijna niet meer halen, niet meer goed presteren of continu geblesseerd zijn. Dit gevoel wordt versterkt als judoka’s ondanks het afvallen blijven presteren. Soms vereenzelvigen judoka’s zich zelfs met een bepaalde gewichtsklasse waardoor zij zich niet kunnen voorstellen dat zij in een andere gewichtsklasse ook zouden kunnen presteren.

Doorgroeien kost tijd

Als je naar een hogere gewichtsklasse overstapt kan het tijd kosten om in de gewichtsklasse te groeien en weer op topniveau te presteren. Veel judoka’s willen geen jaar verliezen waarin zij niet op topniveau kunnen presteren, zeker als er kampioenschappen zijn waar zij in hun huidige gewichtsklasse aan zouden kunnen deelnemen. Hierdoor is het vaak moeilijk om het juiste moment te vinden om over te stappen.

De judocultuur

Ook de sterke culturele norm binnen het judo, waarin op het laatste moment veel afvallen als normaal wordt beschouwd, draagt bij aan het in stand houden van dit gedrag. Ook de media-aandacht voor sporters die op een extreme manier hebben afgetraind kan onverantwoord afvalgedrag in de hand werken, zeker als zij ook nog goed presteren.

Onvoldoende kennis en begeleiding

Omdat sporters vaak niet begeleid worden bij het afvallen, weten zij vaak niet hoe zij verantwoord af kunnen vallen en leren zij verkeerde methoden aan. Na verloop van tijd zitten zij zo vast in hun eigen gewoontes en overtuigingen dat en geen ruimte meer is voor tips of adviezen van deskundigen. Veel judoka’s die wel openstaan voor advies of begeleiding raken teleurgesteld doordat de adviezen die zij van de diëtist krijgen onvoldoende effect sorteren. Daarbij lijkt er een afstand te zijn tussen de theorie van de sport diëtist en de praktijk van de sporter.

Verantwoord afvallen is moeilijk.

Veel judoka’s zouden liefst op een goede manier afvallen, maar vaak lukt dit niet en kost het hen teveel energie.

Positieve aspecten van afvallen

Zoals eerder genoemd kan het afvallen ook een positief gevoel geven, doordat afvallen een sporter helpt gefocust te raken voor een wedstrijd, of het gevoel geeft op een mooie manier met topsport bezig te zijn. Ook wordt als positief ervaren dat zij veel bewuster met eten leren omgaan.