Gewicht Maken onder Judoka’s

Een studie naar de ernst en aard van gewicht maken en de consequenties op de gezondheid en prestatie van Nederlandse wedstrijdjudoka’s.

 Download het volledige rapport


Waarom een onderzoek naar gewichtsklasse problemen?

Veel judoka’s vallen vlak voor hun wedstrijd vaak meerdere kilo’s af om in hun gewichtsklasse uit te kunnen komen. Jaren achtereen, meerdere malen per seizoen. Internationaal onderzoek laat een negatieve invloed op de gezondheid en sportprestaties zien. Ook gestoord eetgedrag en eetstoornissen kunnen het gevolg zijn. In Nederland zijn de omvang van het gewicht maken voor judowedstrijden alsmede de gevolgen voor de prestaties nog niet eerder in kaart gebracht.

Wie deden het onderzoek?

Sportarts en oud-judoka Jessica Gal en sportpsycholoog Karin de Bruin deden, in samenwerking met de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit, Judo Bond Nederland en sportkoepel NOC*NSF, onderzoek naar de ernst en aard van gewicht maken en de consequenties op de gezondheid en prestatie van Nederlandse wedstrijdjudoka’s.

Meer over de auteurs >

Wat hield het onderzoek in?

Het onderzoek omvatte verschillende deelstudies en activiteiten, mede uitgevoerd door Lenya Witlox, Jessica Nillesen, Evi Sommen, Daniëlle Vermeulen, Maarten Baum, Suzanne Hak, Ria Vanderstraeten en Jocelyn Petter.

  1. Literatuuronderzoek
  2. Opstellen en valideren vragenlijst
  3. Vragenlijst onderzoek onder 467 wedstrijdjudoka’s
  4. Verdiepende interviews onder 20 topsporters en ex-topsporters
  5. Focusgroep gesprekken met ouders, trainers/coaches en overige sportbegeleiders
  6. Implementatie onderzoeksresultaten en richtlijnen

Conclusies

Ondanks de negatieve gevolgen van onverantwoord gewicht maken, blijven veel judoka’s toch dit gedrag vertonen. Redenen hiervoor zijn dat afvallen vaak ook als iets positief wordt ervaren en de judoka kan helpen om zich voor een wedstrijd te focussen. Daarnaast hebben veel judoka’s en trainers het idee dat afvallen hun kans op succes vergroot. Dit gevoel wordt versterkt als zij na het onverantwoord afvallen inderdaad goed presteren. Andere factoren die (onverantwoord) gewicht maken in de hand werken zijn de regelgeving, waarbij judoka’s na kwalificatie voor een groot toernooi in diezelfde gewichtsklasse moeten blijven om naar dit toernooi uitgezonden te worden.

Ook de nieuwe regelwijziging, waarbij judoka’s na de weging meer hersteltijd hebben en daardoor nóg later met het afvallen kunnen beginnen, werkt onverantwoord afvallen in de hand. Overige barrières voor verantwoord afvallen die genoemd werden zijn: een gebrek aan kennis en voorlichting, en onbekendheid met richtlijnen voor verantwoord afvallen. Ook sluiten richtlijnen en adviezen van een sportdiëtist vaak niet goed aan, en vindt het afvallen veelal onbegeleid plaats. Daarbij werd een gebrek aan monitoring van het afvalproces geconstateerd. Ook de judocultuur waarin op het laatste moment afvallen doorgaans de norm is, stimuleert hiermee verantwoord gewicht maken niet. Geleidelijk en verantwoord afvallen kost de judoka’s veel moeite en energie. Dergelijke keerzijden van het gewicht maken zijn nu moeilijk bespreekbaar.