Aanbevelingen voor verantwoord gewicht maken:

 1. Stel judo-specifieke richtlijnen op en implementeer deze in de praktijk
 2. Zorg voor voorlichting en kennisverbreding over de volle breedte
 3. Zet in op een cultuuromslag en gedragsverandering
 4. Zorg voor passende en structurele begeleiding.
 5. Overweeg het aanpassen van de reglementen:
  1. van het weegmoment
  2. van het puntensysteem
 6. Monitor het afvalproces
 7. Stimuleer doorgroeien
 8. Doorbreek het taboe en maak gewicht maken bespreekbaar
 9. Beschouw voeding als vriend, niet als vijand.
 10. Integreer gewicht maken binnen het beleid van de Judo Bond Nederland

Tijdens de interviews is aan de judoka’s gevraagd welke maatregelen of suggesties zij kunnen noemen om te komen tot een meer verantwoorde manier van afvallen.

Meer aandacht voor voorlichting en begeleiding

Bijna iedereen vindt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor voorlichting en begeleiding. Zowel onder judoka’s als onder ouders en begeleiders is veel onwetendheid is over verantwoord afvallen. Een goede begeleiding is belangrijk, maar moet wel gegeven worden door iemand met veel verstand van gewichtsklassensporten. Judoka’s vinden dat de begeleiding al op jonge leeftijd moet beginnen, want als je eenmaal verstrikt zit in een cyclus van veel afvallen en na de wedstrijd weer aankomen, dan is er onvoldoende tijd en rust om het goed te doen. Bovendien leren judoka’s dan van jongs af aan wat goed voor ze is en wat voeding voor hen kan betekenen, waardoor zij zelf leren de juiste keuzes te maken in plaats van opgelegd te krijgen wat zij wel of niet mogen.

de begeleiding moet al op jonge leeftijd beginnen

Zeker bij kinderen in de groei zou de nadruk moeten liggen op een verantwoorde voeding en niet op afvallen.
Judoka’s vinden dat er voor trainers een belangrijke rol is weggelegd in het stimuleren van judoka’s om verantwoord af te vallen en op tijd door te groeien naar een volgende gewichtsklasse, omdat zij dicht bij de judoka’s staan en judoka’s vaak meer geneigd zijn van hen iets aan te nemen dan van hun ouders. De trainers en ouders zouden daarbij ondersteund moeten worden door een professioneel team met mensen die echt verstand van zaken hebben.

Verantwoordelijkheid

Judoka’s vinden dat de judobond een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het voorlichten van judoleraren, maar dit zou voor een deel ook vanuit de clubs georganiseerd kunnen worden. Ook zou er vanuit de judobond meer controle moeten zijn op het gewichtsverloop van de judoka’s. Een onderdeel hiervan is om thema ‘gewicht maken’ bespreekbaar te maken en het taboe rond gewicht maken te doorbreken.